Istoricul comunei Satchinez

Prima atestare documentară a Satchinezului datează din 1230, când apare menţionat cu numele Kenaz. Băştinaşii îi spuneau şi „Chinezu”. Pe listele de dijmă papale din 1332 apare cu numele Kenes şi aparţinea de judeţul Cenad.
Istoria medievală a localităţii este marcată de personalitatea lui Pavel Chinezu, care a consolidat cetatea de aici şi s-a remarcat în lupta antiotomană.
În 1786 localitatea este colonizată cu germani, dar românii rămân majoritari.
Cele trei biserici au fost construite în 1804 (ortodoxă-românească), 1823 (romano-catolică) şi 1889 (ortodoxă-sârbă).
În anul 1997 au fost comemorați 665 ani de atestare documentară oficială a localității Satchinez.

Repere istorice:

 • 1332-1337 – apare în dijmele papale cu numele de Kenéz, ținând de județul Cenad;
 • sec. al XV-lea – Pavel Chinezul a consolidat cetățuia existentă la Satchinez;
 • Există opinii ale unor istorici potrivit cărora Satchinez este localitatea de origine a lui Pavel Chinezu, comite de Timiș între anii 1478-1494;
 • 1514 – satul Hodoni este pustiit de răsculații conduși de Gheorghe Doja;
 • 1785 – la Hodoni se stabilesc mai multe familii de români din Sânandrei;
 • 1786 – au loc în Satchinez colonizări cu populație germană;
 • 1803 – satul Bărăteaz este cumpărat de Ioan, Martin, Francisc şi Grigore Capdebo;
 • 21 ianuarie 1821 – s-a născut la Hodoni Vicențiu Babeș, luptător pentru drepturile românilor bănățeni (d. 21 ianuarie 1907);
 • 1 ianuarie 1846 – s-a născut la Satchinez avocatul şi patriotul român Emanuil Ungureanu (d. 1929);
 • 20 februarie 1929 – se naște la Satchinez Dumitru Chepeţan, solist vocal de muzică populară bănățeană;
 • 1936 – Satchinez avea două coruri, casă națională, moară cu aburi, cooperativă de credit, banca “Luceafărul“, societate sportivă;
 • Satchinez era vestit pentru creșterea cabalinelor, premiate la diferitele expoziții;
 • 17 octombrie 1942 – se naște la Satchinez episcopul romano-catolic Martin Ross;
 • 2002 – comuna Satchinez avea 4683 de locuitori;
 • Bărăteaz (1411, Barackháza), Hodoni (1480, Ódon).

  Numele satului Hodoni este atestat documentar pentru prima dată în anul 1480, sub forma Odon, în 1717 Hodogn, în 1723-1725 Odoign, în 1812 Hodony. În anul 1520 satul a fost proprietatea lui Bolyka Balint. În dările de seamă din 1717 din circumscripția timișoreană îl găsim sub numele de Hodogn, cu 15 case. În anii 1723-1725, în harta Jui Mercy și în harta oficială din 1761, figurează cu denumirea Odogn, ca pustă. În anul 1812 este cumpărat de la stat de George Manaszy.
Satul Bărăteaz este prima dată amintit în diplomele din 1411, apoi în cele din 1428. În harta topografică Merczy din 1723-1727 apare ca localitate fără locuitori. În harta din 1785 întocmită cu o statistică a proprietăților funciare ,,Grundes ausweis der Steur Gemeide” donată de enoriașul Milovan Milivoi din Bărăteaz, Muzeului Mitropoliei Banatului, figurează aparținând în districtul Aradului Nou cu 99 de case și 2 mori cu cai.
În galeria marilor apărători, ca ostaș neîntrecut și luptător activ pentru apărarea independenței patriei și a gliei strămoșești s-a înscris și viteazul erou roman, Pavel Chinezul. De numele lui este legată în primul rând apărarea granițelor de sud ale Banatului, împotriva incursiunilor fanatice turcești din a doua jumătate a secolului XV, pe timpul vitejilor domni români Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare.
Din cetatea lui Pavel Chinezul – reședința strategică a eroului n-a mai rămas astăzi decât o ridicătură de pământ sub forma unui trunchi de con, cu o rază de aproximativ 50m și înaltă de 30m numită de localnici Gomila.

CELE MAI IMPORTANTE PERSONALITĂȚI CARE PROVIN DIN COMUNA SATCHINEZ SUNT:

 • Pavel Chinezu (1432 – 24 noiembrie1494) – erou legendar, cneaz/comite de Timiș, conducător de oști, neînfricat, singurul care nu a suferit înfrângerea în fața Imperiului Otoman;
 • Emanuil Ungureanu (1846 – 1929), avocat și filantrop;
 • Martin Roos (n. 17 octombrie 1942), episcop romano-catolic de Timișoara;
 • Vicențiu Babeș (1821 – 1907), avocat, profesor, publicist și om politic, luptător pentru drepturile naționale ale românilor din Transilvania, tatăl savantului – medic Victor Babeș.

Pages

Follow by Email