Rapoarte de activitate

Mandatul 2016-2020

Comisii de specialitate

Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat al comunei, servicii publice și comerț – comisia 1

 • Raport de activitate Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene 2019
 • Raport de activitate Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene 2018
 • Raport de activitate Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene 2017
 • Raport de activitate Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene 2016

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, protecţie socială, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – comisia 2

 • Raport de activitate Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică 2019
 • Raport de activitate Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică 2018
 • Raport de activitate Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică 2017
 • Raport de activitate Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică 2016

Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător, agrement și turism – comisia 3

 • Raport de activitate Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător 2019
 • Raport de activitate Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător 2018
 • Raport de activitate Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător 2017
 • Raport de activitate Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător 2016

Comisia pentru învățământ, cultură, tineret, culte, probleme ale minorităților, societate civilă, tineret și activitățile sportive – comisia 4

Consilieri locali

CORINA BÂRCIOG

 • Raport de activitate Corina Bârciog 2019
 • Raport de activitate Corina Bârciog 2018
 • Raport de activitate Corina Bârciog 2017
 • Raport de activitate Corina Bârciog 2016

BERBECE IULICĂ

ALINA-ANTONELA BRONȚ

MARIUS LIVIU BUJDEIU

 • Raport de activitate Marius Liviu Bujdeiu 2019
 • Raport de activitate Marius Liviu Bujdeiu 2018
 • Raport de activitate Marius Liviu Bujdeiu 2017
 • Raport de activitate Marius Liviu Bujdeiu 2016

ELENA CALU

LILIANA CĂLIANU

GHEORGHE CERMIAN

FLORIN COSMA

ANCA-CLAUDIA DAN

ADRIAN VASILE GHIAȚĂ

VASILICA MIRELA GRAD

ALIN SEBASTIAN LIHET

 • Raport de activitate Alin Sebastian Lihet 2019
 • Raport de activitate Alin Sebastian Lihet 2018
 • Raport de activitate Alin Sebastian Lihet 2017
 • Raport de activitate Alin Sebastian Lihet 2016

COSTICĂ STANCU

 • Raport de activitate Costică Stancu 2019
 • Raport de activitate Costică Stancu 2018
 • Raport de activitate Costică Stancu 2017
 • Raport de activitate Costică Stancu 2016

FLAVIUS CĂLIN STĂNILĂ

DUMITRU CĂLIANU – din 30 septembrie 2019

 • Raport de activitate Dumitru Călianu 2019

Liviu Simion Mihalescu – până în august 2019

 • Raport de activitate Liviu Simion Mihalescu 2019
 • Raport de activitate Liviu Simion Mihalescu 2018
 • Raport de activitate Liviu Simion Mihalescu 2017
 • Raport de activitate Liviu Simion Mihalescu 2016

Structura site

Follow by Email