Regulamente ale primăriei comunei Satchinez

Regulament de ordine interioară

Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Satchinez 2021

Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Satchinez spre adoptare 2021

Regulamentul referitor la finanțările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Satchinez, în baza prevederilor Legii nr. 350 din 2005 din 2021

Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez

Regulament intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez 2021

Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual 2021

Regulament de organizare a aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez valabil până în august 2020

H.C.L. 31 din 20 august 2008 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ aflat în patrimoniul comunei Satchinez

Regulament privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Satchinez în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice

Regulament privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimația de parcare pentru persoanele cu handicap

Regulament de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Satchinez, care au obținut premii și mențiuni la concursurile școlare și campionatele sportive

Ordonanță privind statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale

Codul de conduită al funcționarilor publici

Codul de conduită al funcționarilor publici

Structura site

Follow by Email