Regulamente ale primăriei comunei Satchinez

Regulamente 2023

Regulament pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez

Regulamente 2022

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Satchinez

Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul com. Satchinez, jud. Timiș

Regulamente 2021

Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contractual 2021

Regulament de organizare și funcționare 2021

Regulament intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez 2021

Regulamentul propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a dispozițiilor emise de primarul comunei Satchinez 2021

Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Satchinez spre adoptare 2021

Regulamentul referitor la finanțările nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei Satchinez, în baza prevederilor Legii nr. 350 din 2005 din 2021

Regulamentul privind întreținerea pe timp de primăvară-toamnă și gospodărirea drumurilor publice la nivelul comunei Satchinez 2021

Regulamente anterior 2021

H.C.L. 31 din 20 august 2008 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ aflat în patrimoniul comunei Satchinez

Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialiate al primarului comunei Satchinez 2012

Regulament privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Satchinez în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice 2013

Regulament privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimația de parcare pentru persoanele cu handicap 2014

Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Satchinez 2015

Regulament de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Satchinez, care au obținut premii și mențiuni la concursurile școlare și campionatele sportive 2016

Codul de conduită al funcționarilor publici 2016 – anexa 1

Codul de conduită al funcționarilor publici 2016 – anexa 2

Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Satchinez 2020

Ordonanță privind statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale

Pages

Follow by Email