Procese verbale ale ședințelor de consiliu local

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa hotărârile consiliului local.

Procese verbale ale ședințelor de consiliu local în 2019

Proces Verbal Ședință ordinară a Consiliului Local în 18 decembrie 2019

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Satchinez îl puteți găsi aici: Proces Verbal Ședință ordinară 18 decembrie 2019

Proces Verbal Ședință extraordinară a Consiliului Local în 6 decembrie 2019

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Satchinez îl puteți găsi aici: Proces Verbal Ședință extraordinară 6 decembrie 2019

Proces Verbal Ședință ordinară a Consiliului Local în 27 noiembrie 2019

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Satchinez îl puteți găsi aici: Proces Verbal Ședință ordinară 27 noiembrie 2019

Proces Verbal Ședință ordinară a Consiliului Local în 29 octombrie 2019

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Satchinez îl puteți găsi aici: Proces Verbal Ședință ordinară 29 octombrie 2019

Structura site