Solicitare informații pe Legea 544 din 2001

Legislație

Legea nr. 544/2001 din 12 octombrie 2001 cu modificările și completările ulterioare,  privind liberul acces la informațiile de interes public 

Forma actualizată a normelor metodologice se regăsește și la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/179996

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, persoana de contact la care puteți solicită informații de interes public este:

ROBĂNESCU ANDREI

Program:

  • luni-joi: 08:30-15:30;
  • vineri: 08:30-13:30.

Documente utile Legii nr. 544/2001

Modalități de contestare ale deciziilor

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Ghidul cetățeanului

Pages

Follow by Email