Mesajul primarului

MISIUNEA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI SATCHINEZ

Misiunea  Comunei  SATCHINEZ  rezidă  în  soluţionarea  şi  gestionarea,  în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile legii.

Administraţia publică în Comuna SATCHINEZ se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Comuna SATCHINEZ, pledând pentru excelența în administrația publică locală, își propune să devină etalon al calității prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari,precum și depășirea așteptărilor acestora.

Reuşita Comunei SATCHINEZ în îndeplinirea politicii şi obiectivelor sale se bazează în primul rând pe valorile imateriale ale organizaţiei. În acest sens, cunoştinţele, experienţa şi profesionalismul organizaţiei, si a angajatilor, includ valori precum: respect faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse şi responsabilitate socială.

„Credem în valorile noastre care ne inspiră şi ne susţin în eforturile de a ne îndeplini misiunea, viziunea şi de ne consolida identitatea. Aceste valori ne coordonează şi motivează permanent comportamentul nostru faţă de întreaga comunitate locala.”

PRIMAR,

CHEAUA FLORIN – OLIMPIU

Pages

Follow by Email