Program cu publicul

Mai jos puteți consulta programul diferitelor departamente a primăriei comunei Satchinez:

Dispoziția 181 din 14 septembrie 2023 cu privire la stabilirea programului de lucru în instituție, programul de lucru cu publicul și a programului de audiențe

Organigrama Comunei Satchinez

Înscrierile pentru audiențe se pot face la biroul Compartimentului Resurse Umane, Relații cu publicul și Arhivă sau prin e-mail la office@satchinez.ro.

Adresăm rugămintea tuturor cetățenilor care doresc să se înscrie la audiențe pentru rezolvarea problemelor ce intră în sfera de competență a Comunei Satchinez să se adreseze mai întâi în scris insituției cu problema pe care o au și să se înscrie la audiență numai dacă au primit un răspuns nefavorabil sau nu li s-a răspuns.

AUDIENȚE

PRIMAR: JOI: 09:00 – 11:00
VICEPRIMAR: Marți: 09:00 – 13:00
SECRETAR: Luni, Miercuri: 09:00 – 13:00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni – Joi: 08:00 – 16:00
Vineri: 08:00 – 13:30

PROGRAM DE LUCRU

Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00

Pages

Follow by Email