Comisii de specialitate

Mandatul 2020-2024

Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat al comunei, servicii publice și comerț – comisia 1

 1. Președinte: Gheorghe Cermian
 2. Secretar: Corina Bârciog
 3. Membru: Coțofană Marian Marinel
 4. Membru: Liviu Simion Mihalescu
 5. Membru: Marius Liviu Bujdeiu

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, protecţie socială, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – comisia 2

 1. Președinte: Iulică Berbece
 2. Secretar: Elena Calu
 3. Membru: Coțofană Marian Marinel
 4. Membru: Alin Sebastian Lihet
 5. Membru: Hagea Costel Florin

Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător, agrement și turism – comisia 3

 1. Președinte: Cîmpian Aurel Marius
 2. Secretar: Marius Liviu Bujdeiu
 3. Membru: Costică Stancu
 4. Membru: Meltis Marcel Leontin
 5. Membru: Gheorghe Cermian

Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret, culte, probleme ale minorităţilor, societate civilă, tineret și activităţi sportive- comisia 4

 1. Președinte: Vasilica Mirela Grad
 2. Secretar: Badea Ildiko Marinela
 3. Membru: Cohuț Lucian
 4. Membru: Hagea Costel Florin
 5. Membru: Corina Bârciog

Mandatul 2016-2020

Comisia pentru buget, finanțe, fonduri europene, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat al comunei, servicii publice și comerț – comisia 1

 1. Președinte: Adrian-Vasile Ghiață
 2. Secretar: Anca – Claudia Dan
 3. Membru: Corina Bârciog care înlocuiește pe Voin Pepa
 4. Membru: Călianu Dumitru care înlocuiește pe Liviu Simion Mihalescu
 5. Membru: Gheorghe Cermian

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, ordine publică, protecţie socială, dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului – comisia 2

 1. Președinte: Alin Sebastian Lihet
 2. Secretar: Elena Calu
 3. Membru: Marius Liviu Bujdeiu
 4. Membru: Iulică Berbece
 5. Membru: Costică Stancu

Comisia pentru agricultură, protecţia mediului înconjurător, agrement și turism – comisia 3

 1. Președinte: Florin Cosma
 2. Secretar: Marius Liviu Bujdeiu
 3. Membru: Costică Stancu
 4. Membru: Adrian Vasile Ghiață
 5. Membru: Gheorghe Cermian

Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret, culte, probleme ale minorităţilor, societate civilă, tineret și activităţi sportive- comisia 4

 1. Președinte: Liliana Călianu
 2. Secretar: Alina Antonela Bronț
 3. Membru: Flavius Călin Stănilă
 4. Membru: Vasilica Mirela Grad
 5. Membru: Alin Sebastian Liheț

Comisia pentru validarea mandatelor

 1. Președinte: Gheorghe Cermian
 2. Secretar: Flavius Călin Stănilă
 3. Membru: Costică Stancu

Pages

Follow by Email