Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – Anexa 1

Pentru completare online și semnare digitală, folosiți formularul de mai jos. După completare și semnare digitală, se salvează și se trimite pe mail la adresa de mail office@satchinez.roAtașamentele se semnează digital și se trimit la aceeași adresă de email.

Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – Anexa 1 – online (în lucru)

Pentru descărcat și tipărit, apoi completare manuală și depunere la Primărie, puteți folosi fie formularul în format pdf. fie în format jpg (imagine). El poate fi și scanat și trimis pe mail la adresa office@satchinez.roAtașamentele pot fi și ele scanate și trimise de mail.

Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – Anexa 1

Pages

Follow by Email