Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

  1. Dispozitia nr. 40 din 3 martie 2017 privind aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020, a Planului de integritate și a Inventarului riscurilor, vulnerabilităților și a măsurilor de remediere specifice, precum și de desemnare a persoanelor responsabile la nivelul U.A.T – Comuna Satchinez, cu implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale Anticorupție
  2. Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
  3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice U.A.T. Comuna Satchinez, județul Timiș
  4. Plan de integritate al U.A.T. Satchinez, județul Timiș

Pages

Follow by Email