Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Nr.crt.DataDescriere Proiect de Hotărâre
34februarie 2020Proiect de hotărâre
privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN, pentru implementarea proiectului intitulat: „ Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei Satchinez, județul Timiș ”
33 februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Satchinez depuse pentru finanțări nerambursabile  acordate de la bugetul local al comunei Satchinez  în baza legii nr.350/2005 și a legii nr.69/2000, actualizate cu modificările și completările ulterioare
32februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind aprobarea Programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile în condițiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare
31februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Distribuție Gaz Timiş Vest” pentru anul 2020
30februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire Capelă Mortuară în localitatea Hodoni, Comuna Satchinez, judetul Timiș”
29februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire Capelă Mortuară în localitatea Bărăteaz, Comuna Satchinez, judetul Timiș”
28februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 DS) din localitatea Hodoni, comuna Satchinez
27februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (2 DS) din localitatea Satchinez, comuna Satchinez
26februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere pentru imobilele – terenuri – drumuri și străzi (4 DS) din localitatea Satchinez, comuna Satchinez
25februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Satchinez
24februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind aprobarea strategiei anuale și a programului anual de achiziții publice a comunei Satchinez pentru anul 2020
23februarie 2020 Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului local al comunei Satchinez pe anul 2020
22 Proiect de hotărâre
21 Proiect de hotărâre
20 Proiect de hotărâre

Pages

Follow by Email