Formulare vânzări terenuri

În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Oferta tip
 • Copie C.I. a vânzătorului
 • Extras de Carte funciară valabilă, însoțit de extrasul de plan cadastral de Carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate “stereografic 1970”;
 • Copie a Certificatului constatator de la Registrul Comerțului în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • Contract de vânzare – cumparare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc;
 • În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărarea Adunării Generale a Asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz în original, copie C.I. a împuternicitului persoană fizică;
 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, decizia asociatului unic în original;
 • Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • Contract de arendă;
 • Alte documente doveditoare dupa caz, etc.
 • 25 lei/dosar

În termen de 45 zile de la afișarea ofertei la primărie oricare dintre titularii dreptului de preemțiune care dorește să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea de acceptarea a ofertei de vânzare transmisă vânzătorului.

În cazul în care nici un preemtor nu își manifestă intenția de cumpărare, în termenul legal (45 zile lucrătoare), potențialii cumpărători depun la primărie în termen de 30 zile un  dosar cu documente doveditoare. 

Se solicită avizul specific emis de către ministerul aparării naționale în condițiile prevazute in art. 3 alin (1) – (3) din lege, după termenul de 45 zile de la afișarea ofertei.

Orar preluare dosare și eliberare acte:

în fiecare marți între orele 8:30 – 14:30

Telefon contact:

0256/379500

Formulare

Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane juridice Anexa 1A


Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane fizice Anexa 1A


Oferta de vânzare persoane juridice Anexa 1B


Oferta de vânzare persoane fizice Anexa 1B


Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice Anexa 1E


Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice – Anexa 1E


Cerere oferta de cumpărare persoane juridice – Anexa 1F


Cerere oferta de cumpărare persoane fizice – Anexa 1F


Decizia cumpărătorului – persoane juridice – Anexa 1G


Decizia cumpărătorului – persoane fizice – Anexa 1G


Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale

Pages

Follow by Email