Hotărâri de Consiliu Local

Cu ajutorul link-urilor de mai jos puteți accesa hotărârile consiliului local.

Hotărâri de Consiliu Local în anul 2020

Ședința ordinară din 27 ianuarie 2020

H.C.L. 22 din 27 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual, din cadrul Primăriei Comunei Satchinez, începând cu data de 1 ianuarie 2020 H.C.L….

Ședința extraordinară din 8 ianuarie 2020

H.C.L. 4 din 8 ianuarie 2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al Comunei Satchinez pe anul 2019 H.C.L. 3 din 8 ianuarie…

Hotărâri de Consiliu Local în anul 2019

Ședința ordinară din 18 decembrie 2019

H.C.L. 132 din 18 decembrie 2019 privind însușirea inspecției fiscale efectuată la Căminele Culturale din localitățile Bărăteaz și Hodoni, comuna Satchinez, conform documentelor anexate H.C.L. 131 din 18 decembrie 2019…

Ședința extraordinară din 6 decembrie 2019

H.C.L. 124 din 6 decembrie 2019 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii având ca obiect efectuarea unei expertize tehnice extrajudiciare, prin care expertul să stabilească întinderea prejudiciului estimat de…

Ședința ordinară din 27 noiembrie 2019

H.C.L. 123 din 27 noiembrie 2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 11/04.03.2015, referitor la includerea de noi mijloace fixe în Anexa V (bunuri proprietate publică) a Contractului de Delegare a…

Ședința ordinară din 29 octombrie 2019

H.C.L. 113 din 29 octombrie 2019 cu privire la exprimarea acordului de principiu referitor la obiectivul  Modernizare sistem de iluminat public în localitatea Satchinez H.C.L. 112 din 29 octombrie 2019 privind…

Visits: 31

Structura site