Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și a alocației de stat pentru copii

Pentru completare online și semnare digitală, folosiți formularul de mai jos. După completare și semnare digitală, se salvează și se trimite pe mail la adresa de mail office@satchinez.roAtașamente se trimit semnate digital la aceeași adresă de mail.

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și a alocației de stat pentru copii – online (în lucru)

Pentru descărcat și tipărit, apoi completare manuală și depunere la Primărie, puteți folosi fie formularul în format pdf. fie în format jpg (imagine). El poate fi și scanat și trimis pe mail la adresa office@satchinez.roAtașamentele pot fi și ele scanate și trimise de mail.

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și a alocației de stat pentru copii

Pages

Follow by Email