Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare

Pentru completare online și semnare digitală, folosiți formularul de mai jos. După completare și semnare digitală, se salvează și se trimite pe mail la adresa de mail office@satchinez.ro. Atașamentele se semnează digital și se trimit la aceeași adresă de email.

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare – online (în lucru)

Pentru descărcat și tipărit, apoi completare manuală și depunere la Primărie, puteți folosi fie formularul în format pdf. fie în format jpg (imagine). El poate fi și scanat și trimis pe mail la adresa office@satchinez.ro. Atașamentele pot fi și ele scanate și trimise de mail.

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap acces la servicii de abilitare și reabilitare

Pages

Follow by Email