Anunț OCPI 3253 din 30 mai 2019

Subsemnata Domuța Emanuela, angajată a Primăriei Comunei Satchinez, am procedat azi 3.06.2019 la afișarea anunțului emis de OCPI, înregistrat sub nr. 3253/30.05.2019 privind lucrările de înregistrare sistematică pe teritoriul UAT VINGA.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal care va fi afișat la avizierul Primăriei cât și pe site.

Proces verbal afișare 3253 din 3 iunie 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email