Anunț public privind decizia etapei de încadrare OMV Petrom SA

SC OMV  PETROM SA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Lucrări de abandonare aferente sondei 935 Satchinez propus a fi amplasat în localitatea Satchinez, extravilan, sonda 935 Satchinez, judetul Timis.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresa de internet  http://apmtm.anpm.ro Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii și observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunțul îl puteți descărca aici:

Anunț public privind decizia etapei de încadrare OMV Petrom SA 24 martie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email