CJSU Timiș – Hotărâre privind semnarea contractelor pentru persoanele puse în carantină, în județul Timiș

HOTĂRÂRE

privind semnarea contractelor pentru persoanele puse în carantină, în județul Timiș

În temeiul prevederilor art.22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2015,  cu modificările și completările ulterioare și art. 11 din Hotărârea nr. 149/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică,  atribuțiile, funcționarea și dotarea  comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

Având în vedere HG 201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

În urma analizei situației existente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș au fost exprimate 37 voturi pentru un vot împotrivă:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se instituie în sarcina autorităților publice locale din județul Timiș încheierea contractelor cu operatorii economici locali, care primesc persoane pentru carantinare (cazare și hrană), urmând ca la încheierea perioadei de carantină cheltuielile care rezultă din contracte să fie decontate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș.

Art.2. Hotărârea va fi transmisă membrilor CJSU Timiș și Unităților Administrativ Teritoriale din județul Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email