Proces Verbal Ședință ordinară a Consiliului Local în 18 mai 2020

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Satchinez îl puteți găsi aici:

Proces Verbal Ședință ordinară din 18 mai 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Structura site

Follow by Email