Acte necesare înscrierii în Registrul agricol electronic

Pentru înscrierea în Registrul agricol electronic, este necesară  completarea  unei declarații, însoțită de copii ale următoarelor documente:

– C.I.;

– Certificatele de naștere ale copiilor minori;

– Certificat  de căsătorie (sau divorț);

– Acte ale proprietății (contract de vânzare – cumpărare, CF case și  terenuri intravilane+extravilane).

Documentele se vor depunde la sediul Primăriei (Registratură) până la data de 30.06.2020.

 

Atașat anunțul:

Acte necesare înscrierii în Registrul agricol electronic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Structura site

Follow by Email