Anunț Concurs/Examen pentru promovarea în grad profesional superior

În conformitate cu prevederile art. 478 și 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 125-128 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Satchinez, organizează concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarului public de execuție din cadrul compartimentului de Asistență Socială, din aparatul de specialitate al primarului comunei Satchinez, jud Timiș.

Amănunte găsiți aici:

Anunț concurs examen pentru promovare în grad superior

sau aici:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email