Procesul Verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 80

COMUNA SATCHINEZ

JUDEȚUL TIMIȘ

 PROCES – VERBAL Nr. 31 din 15.09.2020

Prin care, astazi 15.09.2020 am procedat la afisarea extrasului din Procesul  Verbal  privind desemnarea loctiitorului la biroul electoral al secției de votare ca urmare  a  dispoziției  de  înlocuire  a  celui  desemnat  inițial  pentru alegerea autorităților  publice locale din data de 27 septembrie 2020, astfel cum a fost comunicata de Biroul Electoral Judetean Timiș în temeiul art. 2 alin. 4 din Hotărârea Bec nr. 77/04.09.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Structura site

Follow by Email