CONVOCATOR CONSTITUIRE BIROURI ELECTORALE SECTII DE VOTARE – SATCHINEZ

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 80

COMUNA SATCHIEZ, JUDEȚUL TIMIȘ

Email: tm.satchinez@bec.ro

Nr. inregistrare 37/23.09.2020

CATRE

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatii ale minoritatilor nationale care participa la organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale -consilii locale, consilii județene, primari și președinți ai consiliilor județene in 27.09.2020

In vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor art. 30 alin.9 din Legea nr.115/2015 actualizata potrivit carora „(9) Desemnarea membrilor biroului electoral al secției de votare și încheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), în prezența delegaților desemnați de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale sau organizații ale minorităților naționale care participă la alegeri.”,

Va  aducem  la  cunostinta  ca  in  data  de  24.09.2020  ora  10:30  la  sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr.80 – Comuna  Satchinez in incinta salii de sedinta a Consiliului local, in prezenta delegatilor desemnati de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților   naționale   care   participa   la   alegeri,   va   avea   loc   desemnarea membrilor birourilor electorale ale Sectiilor de votare nr.   529, 530, 531 si 532 apartinand Circumscripţiei Comunei Satchinez.

CONVOCATOR CONSTITUIRE BIROURI ELECTORALE SECTII DE VOTARE – SATCHINEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email