Anunț de participare

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Autoritatea finanțatoare, Comuna Satchinez, cu sediul în loc. Satchinez, str. Daliei, nr. 82, cod fiscal 6419890, Județul Timiș, telefon 0256/379500, fax 0256/379502, email: office@satchinez.ro,

COMUNA SATCHINEZ INVITĂ PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, RESPECTIV ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE CONSTITUITE CONFORM LEGII, CARE INDEPLINESC CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGEA 350/2005 SĂ DEPUNĂ OFERTA ÎN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU DOMENIUL SPORT

  1. PROCEDURA APLICATĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  A PROIECTELOR DIN DOMENIUL SPORT PENTRU ANUL 2023 ESTE PREVAZUTĂ DE ART. 6 DIN LEGEA NR. 350/2005 PRIVIND REGIMUL FINANȚARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU ACTIVITAȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL.
  2. SURSA DE FINANȚARE A CONTRACTELOR ESTE BUGETUL LOCAL AL COMUNEI SATCHINEZ, VALOAREA ACESTORA FIIND DE 25.000 LEI .
  3. DURATA PROIECTELOR – AN 2023.
  4. DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA PROPUNERILOR DE PROIECT – 16.08.2023, ORA 15.
  5. ADRESA LA CARE TREBUIE DEPUSE PROPUNERILE DE PROIECT – COMUNA SATCHINEZ, LOCALITATEA SATCHINEZ, STR. DALIEI, NR. 25, JUDEȚ TIMIȘ.
  6. SELECȚIA ȘI EVALUAREA PROIECTELOR ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII NERAMBURSABILE SE VA FACE DE CĂTRE COMISIA DE EVALUARE ÎN PERIOADA 21-22.08.2023.

PRIMAR,

CHEAUA FLORIN-OLIMPIU

Anunțul îl puteți descărca mai jos:

ANUNȚ DE PARTICIPARE PROIECTE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ SPORT II 2023

Anunțul îl puteți vizualiza aici:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email