Comunicat privind semnarea contractului de finanțare PNRR pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș”

COMUNICAT DE PRESĂ

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Timiș prin Consiliul Județean Timis în calitate de beneficiar, anunță începereaactivităților proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământpreuniversitar și a unităților conexe din județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș” – contractul nr. Nr.121DOT/2023, cod F-PNRR-Dotari-2023-3768

Finanțarea este acordată prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privindinvestițiile în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământpreuniversitar și a unităților conexe”, prin PNRR Componenta C15: Educație.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie facilitarea accesului la educație a elevilor din 24 de unități de învățământ preuniversitar din județul Timiș, înainte și după învățământul obligatoriu, crearea unei infrastructuri decalitate, a unui sistem de educație echitabil atât în mediul urban, cât și în mediul rural prin dotarea cu mobilier adecvatvârstei elevilor, materiale didactice moderne, inclusiv echipamente digitale, investiții vitale pentru creșterea calității viețiigenerațiilor viitoare. Județului Timiș, prin Consiliul Județean Timiș i-a fost delegată depunerea cererii de finanțare, incondițiile Ghidului solicitantului și în virtutea autonomiei locale, de către următoarele unități administrativ teritoriale: Deta, Gătaia, Denta, Bara, Balinț, Tormac, Secaș, Dudeștii Noi, Becicherecu Mic, Ghizela, Satchinez, Victor Vlad Delamarina, Racovița.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

  • Modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente a 24 de unități de învățământ preuniversitar, cu mobilier și materiale didactice, inclusiv echipamente digitale pentru predarea online, în corelare cu nevoileidentificate și cu dinamica efectivelor de
  • Transformarea digitală a 3 școli care aparțin rețelei de învățământ profesional si tehnic și facilitarea învățarii online prin investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de
  • Echiparea a 3 ateliere de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic
  • Facilitarea accesului elevilor la tehnologie prin dotarea a 13 laboratoare informatice și echipamente dedicate din unități de învățământ primar, gimnazial, liceal și 3 laboratoare de informatică din unități de învățământ IPT .
  • Asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și înlaboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 17.309.947,61 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este încuantum 14.546.174,47 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 2.763.773,14 lei, TVA aferentă cheltuielilor eligibilereprezentând o cheltuială eligibilă asigurată de la bugetul de stat.

Data începerii și data finalizării proiectului:

  • Data începerii proiectului: 07.2023
  • Data încheierii proiectului: 12.2024 Codulproiectului – F-PNRR-Dotari-2023-3768

Comunicatul poate fi descărcat aici:

Comunicat de presa PNRR C15 Dotari

sau vizualizat aici:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email