H.C.L. 14 din 20 februarie 2024 privind aprobarea pentru depunerea proiectului „Înființarea unui parc fotovoltaic ce va deservi consumul propriu al comunei Satchinez, județul Timiș”, în vederea finanțării acestuia prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA Programul – Cheie 1, Surse Regenerabile de Energie și Stocarea Energiei: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

H.C.L. 14 din 20 februarie 2024 privind aprobarea pentru depunerea proiectului „Înființarea unui parc fotovoltaic ce va deservi consumul propriu al comunei Satchinez, județul Timiș”, în vederea finanțării acestuia prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA Programul – Cheie 1, Surse Regenerabile de Energie și Stocarea Energiei: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email