H.C.L. 42 din 26 aprilie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul primăriei Com. Satchinez, precum și pentru angajații serv. publice aflate în subordinea Consiliului Local al com. Satchinez pentru anul 2023

H.C.L. 42 din 26 aprilie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din cadrul primăriei Com. Satchinez, precum și pentru angajații serv. publice aflate în subordinea Consiliului Local al com. Satchinez pentru anul 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email