H.C.L. 48 din 26 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public în Comuna Satchinez”

H.C.L. 48 din 26 aprilie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public în Comuna Satchinez”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email