H.C.L. 84 din 26 iulie 2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Realizare trotuare în com. Satchinez, loc. Hodoni și Bărăteaz”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

H.C.L. 84 din 26 iulie 2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Realizare trotuare în com. Satchinez, loc. Hodoni și Bărăteaz”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email