H.C.L. 86 din 30 august 2023 privind corectarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Satchinez nr. 60 din data de 31.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare trotuare în comuna Satchinez, localitățile Hodoni și Bărăteaz”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

H.C.L. 86 din 30 august 2023 privind corectarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Satchinez nr. 60 din data de 31.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Realizare trotuare în comuna Satchinez, localitățile Hodoni și Bărăteaz”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email