Anunț public de recrutare îngrijitor

Primăria Satchinez organizează, la sediu, concurs în perioada 23-25.11.2016 pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ și Gospodărire din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Amănunte aici:

Anunț concurs 4835 din 13 octombrie 2016

Fișa post îngrijitor

Cerere înscriere concurs angajare îngrijitor

Model CV

Dispoziția primarului pentru concursul de angajare îngrijitor

Proces verbal de întrunire a Comisiei

Raport final al concursului

Bibliografia pentru postul contractual de îngrijitor:

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, (M.O. nr. 123/2007) cu modificările și completările ulterioare

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email