Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare

COMUNA SATCHINEZ titular al proiectului MODERNIZARE PRIN  ASFALTARE A UNOR  STRĂZI DIN LOCALITĂȚILE SATCHINEZ ȘI HODONI, COMUNA SATCHINEZ, JUDETUL TIMIȘ, anunță  publicul  interesat  asupra  luării  deciziei  etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării  impactului  asupra  corpurilor  de  apă în  cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,  pentru, pentru  proiectul: MODERNIZARE PRIN  ASFALTARE A UNOR  STRĂZI DIN  LOCALITĂȚILE SATCHINEZ Ș1 HODONI,  COMUNA   SATCHINEZ, JUDEȚUL  TIMIȘ, propus a fi amplasat în com./loc. Satchinez, teren domeniu public – conform H.G. 977/2002, Anexa 68 – Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Satchinez, judetul Timiș.

Amănunte aici:

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email