Anunț de interes public al DGASPC Timiș

La nivelul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului se instituie următoarele măsuri:

  1. Se interzice accesul persoanelor străine în centrele rezidențiale, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire a acestei măsuri, după caz.
  2. Se interzice ieșirea beneficiarilor din centrele rezidențiale, în comunitate (excursii, tabere, vizite etc.), până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de  prelungire, excepție făcând cazurile bine justificate. Se suspendă participarea angajaților la activitățile recreative, a delegațiilor, întâlnirilor, evenimentelor până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.
  3. Va fi sistată, până în data de 31 martie 2020, cu  posibilitate de prelungire a acestei măsuri, activitatea centrelor de zi din structura DGASPC Timiș.
  4. Se suspendă audiențele fizice, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.

Audientele vor fi acordate telefonic, conform următorului program: luni – marți între orele 10- 14, vineri între orele 10- 12. Persoanele care vor solicita o audiență telefonică, au posibilitatea de  a apela  DGASPC Timiș la  numerele de  telefon  0256-490281, 0256-494030. De asemenea, cetățenii au posibilitatea de a ne transmite o petiție scrisă, urmând să le fie comunicat răspunsul în cel mai scurt timp posibil. Pentru corespondență pot fi folosite următoarele coordonate de contact:

Adresa: DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300004. Fax: 0256-407066

Adresă de e-mail: dgaspctm@dgaspc.ro, dgaspctm@gmail.ro.

5. Se suspendă accesul publicului în instituție, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire. Documentele  vor  fi transmise ș primite prin intermediul curier/poștei  – recomandată cu confirmare de primire, a poștei electronice sau prin fax.

  1. Dorim să le reamintim cetățenilor cele doua noi adrese de e-mail dedicate, care pot fi folosite de: autorități, de persoanele cu dizabilități sau de aparținătorii acestora din judetul Timiș, pentru transmiterea, în format electronic, a dosarelor de încadrare în grad de handicap:

– pentru dosare copii cu dizabilitati: sec_copii_timis@dgaspctm.ro

– pentru dosare adulti cu dizabilitati : sec_adulti_tirilis@dgaspctm.ro

7. Toate certificatele de încadrare în grad de handicap se vor transmite prin poștă, în plic, recomandată cu confirmare de primire.

  1. Toate opțiunile persoanelor cu  dizabilități (cerere pentru obținerea rovinietei, cerere pentru opțiunile – acord pentru asistent personal sau pentru indemnizație lunară, cererile pentru eliberarea cardului european de dizabilitate etc) vor fi transmise, de către cetațeni, prin poștă, cu confirmare de primire.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email