Comunicat de presă DGASPC Timiș – Măsuri stabilite prin decret

COMUNICAT DE PRESA

În urma emiterii, de către Președintele Romaniei, dl. Klaus-Werner Iohannis, a Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.111.2020, DGASPC Timiș dorește să aducă următoarele precizări importante pentru cetățenii județului Timiș,  referitoare Ia anumite măsuri cuprinse în acest decret:

 • Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.

DGASPC Timiș stabilește dreptul la asistență socială sub formă de beneficii sociale. La DGASPC Timiș pot fi depuse cereri pentru obținerea urmatoarelor beneficii sociale destinate persoanelor cu dizabilități:

 • biletele de calatorie pentru transportul interurban
 • legitimatiile gratuite pentru transportul urban de suprafață
 • card european de dizabilitate
 • vouchere pentru dispozitive asistive
 • cererile pentru opțiunile – acord privind angajarea asistentului personal sau pentru obținerea indemnizației lunare
 • cererile pentru scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale (rovinieta)
 • cererile pentru a beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat.

Adresele de e-mail Ia care pot fi transmise aceste cereri sunt: dgaspctm@d gaspctm.ro și dgaspctm@gmail.com. Formularele necesare pentru depunerea acestor cereri pot fi descărcate și de pe pagina web a institutiei – http://www.dgaspctm.ro/ public/pages/formulare.

 • Certificatele de încadrare  a  copilului  într-un grad  de  handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de Comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până Ia încetarea stării de urgență.

Pentru informatii suplimentare, cetatenii se pot adresa DGASPC Timi, doar telefonic, la numerele de telefon:

 • 0256-490281, 0256-494030 (sediul principal al instituției, situată în Piata Regina Maria nr. 3)
 • 0256-490925 (sediul situat pe strada Franz Liszt nr. 3, unde se află serviciile destinate persoanelor cu dizabilități)

La adresele de e-mail : dgaspctm @gmail.com, dgaspctm@dgaspctm.ro.

Vă mulțumim pentru mediatizarea acestei informații.

BIROUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL

Atașat comunicatul:

Comunicat de presă DGASPC Timiș

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email