Procesul Verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 80

COMUNA SATCHINEZ

JUDEȚUL TIMIȘ

 PROCES – VERBAL Nr. 30 din 12.09.2020

 Prin care, astazi 12.09.2020 am procedat la afisarea extrasului din Procesul  Verbal  privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora constituite pentru alegerea autoritatilor  publice locale din data de 27 septembrie 2020, astfel cum a fost comunicata de Biroul Electoral Judetean Timiș in temeiul art. 2 alin. 4 din Hotărârea Bec nr. 77/04.09.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Structura site

Follow by Email