Anunț Concurs pentru promovarea în grad profesional superior

În conformitate cu prevederile art. 618 alin (4) și alin (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile și completările ulterioare, Primîria comunei Satchinez, organizează, în data de 18.11.2020, concurs/examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a unui funcționar public de execuție din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Satchinez, care îndeplinește atribuții pe linie de evidență a persoanelor și care indeplinește condițiile prevăzute de lege pentru promovare.

Organizarea concursului/examenului:

  1. Înscriere la concurs/examen se face în perioada 19.10.2020-09.11.2020;
  2. Proba scrisă va avea loc în data de 18.11.2020, ora 10:00;
  3. Proba interviu va avea loc în data de 20.11.2020, ora 10:00. 

Amănunte găsiți aici:

Anunț concurs promovare în grad profesional

sau aici:

 

1
2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email