Invitație de participare – servicii de proiecte – faza studiu de fezabiliate – P.N.I. „Anghel Saligny” – sistem de distribuție a gazelor naturale

Atașat găsiți invitația de participare și Caietul de sarcini atașat.

Invitație de participare – servicii proiectare – faza studiu de fezabilitate – P.N.I. „Anghel Saligny” – sisteme de distribuție a gazelor naturale

Caiet de sarcini – servicii proiectare – faza studiu de fezabilitate – P.N.I. „Anghel Saligny” – sisteme de distribuție a gazelor naturale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email