ANUNȚ PARTICIPARE CONTRACTE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ SPORT – data limită depunere oferte 11.04.2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Autoritatea finanțatoare, Comuna Satchinez, cu sediul în Satchinez, str.Daliei, nr. 82, cod fiscal 6419890, județul Timiș, telefon 0256/379500, fax 0256/379502, email: office@satchinez.ro,

Comuna Satchinez invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legea 350/2005 să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul: sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pentru anul 2023 este prevazută de art. 6 din legea nr. 350/2005 privind regimul finanțarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentruactivitați nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 40.000 lei, pentru domeniul sport.
  3. Durata proiectelor: până în data de 31.12.2023.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 11.04.2023, ora 15.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Satchinez, strada Daliei nr. 82, județul Timiș.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vaface de către comisia de evaluare în perioada: 12.04.2023-13.04.2023
    .

Anunțul îl puteți descărca mai jos:

ANUNȚ PARTICIPARE SPORT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email