Anunț prealabil privind afișarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului din com. Satchinez 27 martie 2023 – 25 mai 2023

Începând cu data de 27 martie 2023 și până la data de 25 mai 2023 va avea loc afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele din comuna Satchinez.

Adresa locului afișării publice este Centrul de informare din localitatea Satchinez, str. Lalelelor, nr. 44A. Documentelor vor fi publicate și pe pagina de internet a ANCPI

http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Timis/Satchinez/Contract%2027563_28_06_2021

Cererile de rectificare a informațiilor din documentele tehnice vor putea fi depuse la Centrul de informare de luni până joi, în intervalul orar 09:30-15:00 și vineri, în intervalul orar 09:30-13:00, sau pe site-ul ANCPI, precum și pe pagina de internet a ANCPI. Acestea trebuie însoțite de documente doveditoare, în forma cerută de Lege și pot fi transmise la sediul primăriei prin poștă sau curier, ori prin mijloace electronice sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conținutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suport informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică certificată.

Anunțul poate fi descărcat aici:

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului din com. Satchinez 27 martie 2023 – 25 mai 2023

sau vizualizat aici:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email