Comunicat privind semnarea contractului de finanțare PNRR pentru „Actualizare plan urbanistic general în format GIS comuna Satchinez, județul Timiș”

COMUNICAT DE PRESĂ

,,PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!″

Primăria Comunei Satchinez, anunță semnarea contractului de finanțare nr. 128981/15.11.2022pentru proiectul C10-I4-389, intitulat “ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL IN FORMAT GIS COMUNA SATCHINEZ, JUD. TIMIS″, Componenta 10 investiția/axa I.4 – Elaborarea/actualizarea în formatGIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I4, Runda 1.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 25.11.2022 și 25.11.2025. Obiectivul general al proiectului este actualizare în format GIS a documentației de urbanism ,,Plan UrbanisticGeneral″ al Comunei Satchinez, jud. Timiș. Obiectivul specific este elaborare 1 PUG.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului este 527.221,17 lei, valoarea eligibilă din PNRR fără TVA este 443.043,00 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 84.178,17 lei.

Componenta 10 a PNRR, cuprinde 5 reforme principale, cu un buget total de 2,1 miliarde euro princare administrația locală să poată realiza dezvoltarea necesară. Reforme principale sunt:

-R1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă; -R2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă; -R3: Crearea unui cadru de politică pentru o transformare rurală durabilă:instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale; -R4: Îmbunătățirea calității locuirii; -R5: Dezvoltarea sistemului de planificare –Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Persoana de contact: Rabontu Maria Telefon: 0256 379 500

Email: office@satchinez.ro

Comunicatul poate fi descărcat aici:

Comunicat piste

sau vizualizat aici:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email