H.C.L. 122 din 9 noiembrie 2023 privind completarea HCL 77 din 21.07.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată bloc sat Bărăteaz, com. Satchinez, jud. Timiș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

H.C.L. 122 din 9 noiembrie 2023 privind completarea HCL 77 din 21.07.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică moderată bloc sat Bărăteaz, com. Satchinez, jud. Timiș”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, Axa de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email