Anunț vânzare tractoare – dosar execuțional

ANUNȚ/PUBLICATIE DE VÂNZARE

În temeiul art. 761 al. 1 Cod pr. civ. aducem la cunoștință generală că în ziua de  08.11.2019, ora 12,00, va avea loc în Bărăteaz,  str. Principală nr. 26, jud. Timiș, vânzarea la licitație publică a urmatoarelor bunuri mobile:

Tractor John Deer type 6150M S/N – preț de începere a licitației – 200.000lei

Tractor John Deer type 8320R  solid S/N  – preț de începere a licitației – 751.8641ei

proprietatea debitoarei SC AGRO SPIES SRL cu sediul în Bărăteaz, str. Principală nr. 16 jud. Timiș.

Amănunte aici:

Anunț vânzare tractoare dosar execuțional 24 octombrie 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email