Hotărârea 2 din 11 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de urgență Satchinez

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SATCHINEZ

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Însușirea hotărârilor, deciziilor și recomandărilor emise de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, Instituția Prefectului Timiș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică Timiș, cu privire la:

– suspendarea temporara a cursurilor scolare și  a activitatilor în gradinite

– sistarea desfasurarii tuturor evenimentelor publice – activități publice sau private în incinte sau aer liber – indiferent de numarul de participanți

Art 2. Se recomandă  transmiterea  solicitarilor, petitiilor sau cererilor in format electronic, iar acolo unde se impune depunerea unor documente în original, acestea vor fi transmise în regim de scrisoare recomanadată, cu confirmare de primire, sau  prin posta electronica la adresa de e-mail: office@satchinez.ro, nr.tel: 0256 379 500, nr.fax:0256 379 502.

Art 3. Suspendarea activitatii de audiente la sediul institutiei, pana la 31.03.2020.

Art.4. In perioda 11.03.2020 – 31.03.2020,  se va limita deplasarea la sediul primăriei. Accesul în sediul primariei se va limita la maxim 3 persoane concomitent, acesția vor fi îndrumati de un reprezentant al primăriei, păstrând o distanta de mimin 1 metru fata de persoanele din jur, evitandu-se contactul, programul cu publicul fiind urmatorul: Luni-Vineri: 08:30-12:30

Art 5.Se restrictionează accesul publicului interesat la sedintele autoritatilor locale, pana la 31.03.2020. Procesele-verbale al sedintelor precum și hotărârile adoptate vor putea fi consultate pe site-ul instituției, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art 6. Asigurarea resurselor necesare constand in acordarea unor alimente de baza pentru cei aflati in izolare la domiciliu si carantina in baza unei anchete sociale efectuate de catre compartimentul de asistenta sociala care se afla doar in baza de data a Directiei de Sanatate Publica.

Art 7. Se instituie obligatia pentru unitatile de alimentatie publica (magazine) de a asigura dezinfectia frecventa a suprafetelor expuse (clante de usi, balustrade) precum si evitarea aglomerarii de persoane, in special in zonele caselor de marcat

Art 8. Măsurile instituite vor putea fi prelungite, în funcție de evoluția situației.

Art 9. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul institutiei, publicare pe site.

Atașat:

Hotărârea 1533 din 11 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de urgență Satchinez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email