Anunț amânare Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de casier

În conformitate cu cu prevederile art. 38 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Primăria comunei Satchinez anunță amânarea concursului, din motive obiective, pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de casier din cadrul Compartimentului Contabilitate, venituri și executare silită.

Astfel, dacă inițial datele erau:

  • Proba scrisă – 25.08.2021, ora 10.00.
  • Proba interviu 27.08.2021, ora 10.00.

Se modifică astfel:

  • Proba scrisă va avea loc în data de 13.09.2021
  • Proba interviu va avea loc în data de 15.09.2021.

Proba scrisă se va susține la sediul Primăriei comunei Satchinez, strada Daliei, nr. 82, jud. Timiș, în sala de ședinte.

Amănunte găsiți aici:

Anunț Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de casier

Anunț concurs post contractual de execuție vacant de casier

Fișa postului post contractual de execuție de casier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email