Instrucțiuni de ofertare

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTARE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT EXECUȚIA DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REPARAȚII TROTUARE ÎN LOCALITATEA HODONI, COM. SATCHINEZ, JUDEȚUL TIMIȘ

Ofertele de depun la sediul primariei comunei Satchinez pana la data de 13.08.2021, ora 10:00

Link documente: 

https://primariasatchinez-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/office_satchinez_ro/EgD4tuQtdflBjx99sZW1oJIB1Z0iwt51N-K3EII-jl6H5w?e=QneY2V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email