Instrucțiuni de ofertare

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTARE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT EXECUȚIA DE LUCRĂRI PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRĂRI DE INTREȚINERE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA SATCHINEZ

Ofertele se depun la sediul primariei comunei Satchinez pana la data de 17.08.2021, ora 12:00

Link documente:

https://primariasatchinez-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/office_satchinez_ro/EiuC_t3VS6hOlDa7o-laok8Bb7V7Xi8vklsvZTojwnrdaw?e=2zPoOX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pages

Follow by Email